EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO) - zmiana nazwy OHIM i obniżenie opłat


Z dniem 23 marca 2016 roku wejdzie wżycie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie znaków towarowych i wzorów [pełna nazwa dokumentu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego], które zmienia nazwę Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) na Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Wraz ze zmianą nazwy Urzędu zmianie ulegnie także dotychczasowe nazewnictwo wspólnotowych znaków towarowych. Od 23 marca 2016 roku przeistaczają się one w znaki towarowe UE.

Rozporządzenie od 23 marca wprowadza także zmiany w wysokości opłat przez OHIM (EUIPO). Co ważne ulegają one obniżeniu, zatem będą bardziej przystępne dla podmiotów rozważających ubieganie się o ochronę lub przedłużających już udzielone prawo wyłączne.

Komunikat OHIM w tej sprawie dostępny jest tutaj.

 

Spotkanie "Komercjalizacja po zmianach ustawy o szkolnictwie wyższym - aspekty prawne" 22.01.2016 PPNT Gdynia


Chciałbym polecić Państwa uwadze oraz zachęcić do uczestnictwa w bardzo ciekawym wydarzeniu organizowanym przez Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe Zaawansowanych Technologii w PPNT Gdynia dnia 22.01.2016. Będzie to pierwsze w tym roku spotkanie poświęcone tematyce komercjalizacji.

Temat przewodni spotkań w 2016 roku to "Z uczelni na rynek". Organizatorzy chcą przyjrzeć się trudnościom oraz szansom związanym z komercjalizacją rozwiązań wypracowanych na polskich uczelniach. Z obserwacji wynika, że w Polsce sporo rozwiązań na uczelniach powstaje, sporo się patentuje, ale nie korzysta z tego polska gospodarka. Spotkania mają na celu pobudzić obie strony do współpracy, albo przynajmniej do rozmowy o niej. 

Pierwsze spotkanie, pod tytułem „Komercjalizacja po zmianach ustawy o szkolnictwie wyższym - zagadnienia prawne” poprowadzi dr Małgorzata Wilińska.

Czytaj więcej...

Prawo pracownika do prywatności w miejscu pracy - orzeczenie ETPCz w Strasburgu w sprawie BĂRBULESCU v. RUMUNII


Najnowsze orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 12 stycznia 2016 roku (sprawa nr 61496/08, BĂRBULESCU v. RUMUNII) uznaje za zgodne z prawem prowadzenie przez pracodawcę monitoringu pracownika w zakresie przeglądania jego wiadomości wysyłanych za pośrednictwem komunikatora internetowego ze sprzętu służbowego w godzinach pracy.

Treść orzeczenia wraz z ocenianym stanem faktycznym w języku angielskim dostępna jest tutaj.

 

NOVATORIUS Partnerem Konkursu Gdyński Biznesplan 2016


NOVATORIUS Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w 2016 roku ponownie został Partnerem Konkursu "Gdyński Biznesplan", którego organizatorem jest Prezydent Miasta Gdyni.

Formuła tegorocznej - już XIV - edycji Konkursu skierowanego do wszystkich tych, którzy myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej, uległa modyfikacjom w porównaniu do przednich lat. W tym roku organizatorzy czekają na zgłoszenia w trzech kategoriach:
1) innowacyjne rozwiązania i technologie;
2) przedsiębiorczy student; oraz
3) OPEN.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.01.2016 roku. Zgłoszenia można przesyłać jedynie drogą elektroniczną poprzez formularze dostępne na stronach www.gdyniaprzedsiębiorcza.pl oraz www.gdynia.pl.

Więcej informacji nt. wsparcia Konkursu oraz jego uczestników przez NOVATORIUS opublikujemy niebawem.

Szczegółowe informacje o samym konkursie, w tym formularze zgłoszeniowe, harmonogram oraz regulamin Konkursu, dostępne są tutaj.

Mateusz M. Woźniak
NOVATORIUS

DZIEŃ DOMENY PUBLICZNEJ


Jak co roku z pierwszym dniem stycznia celebrujemy wygaśnięcie majątkowych praw autorskich do utworów kolejnych twórców i tym samym poszerzenie tzw. domeny publicznej. Wejście (czy też jak kto woli 'powrót') utworów do domeny publicznej oznacza ni mniej, ni więcej prawo każdego z nas do korzystania z utworu w wybranym przez siebie zakresie bez konieczności uzyskiwania uprzedniej zgody twórcy lub jego spadkobierców (następców prawnych) oraz bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z wynagradzaniem za korzystanie z utworu.

Od 1 stycznia 2016 roku każdy może swobodnie korzystać z twórczości m.in. Wincentego Witosa oraz Stefana Banacha. Szczegółowy wykaz twórców (autorów) - nie tylko polskich - których utwory przestały korzystać z ochrony majątkowych praw autorskich znajduje się
na stronie www.domenapubliczna.org/

Przy okazji przypominamy podstawowe zasady obliczania okresu obowiązywania majątkowych praw autorskich:

Czytaj więcej...

Copyright