O NOVATORIUS

NOVATORIUS Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii (dalej: NOVATORIUS) powołane zostało w celu zapewnienia osobom fizycznym i prawnym kompleksowego i specjalistycznego doradztwa prawnego oraz świadczenia usług szkoleniowych w zakresie szeroko pojmowanego prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Celem NOVATORIUS jest także promowanie wiedzy w przedmiotowym zakresie działalności NOVATORIUS. Założycielem i właścicielem NOVATORIUS jest Mateusz Woźniak, doradca prawny specjalizujący się od 2004 roku w prawie własności intelektualnej, zagadnieniach prawnych związanych z procesami komercjalizacji i transferu wiedzy oraz prawie nowych technologii.  

Usługi NOVATORIUS skierowane są do wszelkich podmiotów (osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne), które w ramach nawiązywanych stosunków prawnych napotykają potrzebę uzyskania specjalistycznego i kompleksowego doradztwa w szczególności w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych, ochrony wizerunku, praw własności przemysłowej (patenty, wzory użytkowe, know-how itp.), ochrony praw konsumenta lub ochrony konkurencji. NOVATORIUS zajmuje się także sprawami z zakresu praw ustanowionych na bazach danych, praw dotyczących oprogramowania i usług informatycznych, praw Internetu, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną (e-sklepy, regulaminy serwisów internetowych, polityki prywatności itp.), a także procesów zarządzania prawami ustanowionymi na wartościach niematerialnych oraz komercjalizacją i wprowadzaniem do obrotu technologii lub wyników badań.

Nowe wyzwania prawne stawiane w dobie szybkiego przepływu informacji, rozwoju technologii, pojawiających się szans i wymogów związanych z komercjalizacją wiedzy oraz konieczność odpowiedniego zabezpieczenia praw i interesów w stosunkach występujących w społeczeństwie informacyjnym wymagają specjalistycznej wiedzy popartej wieloletnim doświadczeniem, które NOVATORIUS oferuje swoim Klientom. Szczegółowe informacje na temat zakresu usług oferowanych przez NOVATORIUS znajdują się w zakładce "ZAKRES USŁUG". 

Zapraszamy do kontaktu oraz korzystania z naszych usług.

 

Copyright