Pozew za naruszenie prawa do prywatności tytułem publikacji zdjęć małoletniego w mediach społecznośicowych


I stało się. Bomba z opóźnionym zapłonem wybuchła.
Pierwszy pozew pełnoletniego, który pozywa rodziców za naruszenie jego prawa do poszanowania prywatności poprzez rozpowszechnianie w mediach społecznościowych (Facebook) fotografii utrwalających jego osobę (wizerunek) w okresie małoletniości.

18-latka z Austrii (Karyntia) pozwała swoich rodziców za umieszczanie przez nich na Facebook'u "zawstydzających" ją oraz "intymnych" zdjęć ją portretujących z czasów dzieciństwa. Przedmiotem sporu są zdjęcia m.in. portretujące chwile zmiany pieluszki oraz wysadzania na nocnik. Linia obrony opiera się na prawie do upubliczniania fotografii własnego autorstwa/własnej twórczości. 

Proces przez austriackim wymiarem sprawiedliwości rusza w listopadzie. O jego przebiegu i wynikach na pewno będę informował.

Mateusz M. Woźniak
NOVATORIUS

 

Kolejna instytucja przyłącza się do walki z nielegalnym e-hazardem


16 września br. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła swoje stanowisko w sprawie pośrednictwa dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie. To kolejna instytucja, która dołącza do walki z nielegalnym e-hazardem. 

Z treści ogłoszonego komunikatu wynika m.in., że dostawcy takich usług przyczyniają się do funkcjonowania gier hazardowych świadczonych za pośrednictwem Internetu. KNF wskazuje przy tym, że umowy zawierane pomiędzy takimi dostawcami a podmiotami urządzającymi gry hazardowe w Internecie mogą być kwalifikowane jako świadome pośredniczenie w transferze  środków płatniczych pochodzących z przestępstw skarbowych związanych z hazardem. KNF jednocześnie wzywa dostawców usług płatniczych do zaprzestania świadczenia usług na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez Internet, co stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa, a także do podjęcia odpowiednich czynności kontrolnych, wprowadzenia rozwiązań zapobiegawczych oraz w przypadku wykrycia nieprawidłowości do podjęcia odpowiednich działań.

Pena treść komunikatu dostępna na stronach KNF.  

 

Dofinansowanie ochrony właśności przemysłowej - spotkanie informacyjne PARP


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne, we wtorek 27.09.2016 roku, dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej realizacji (poddziałanie 2.3.4 POIR). Na spotkaniu zaprezentowane zostaną warunki ubiegania się o dofinansowanie, zakres oraz kwoty możliwego dofinansowania, a także zasady prawidłowej realizacji projektu.

Szczegółowe informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj

 

Mateusz M. Woźniak prelegentem konferencji "Bioinnovation International Summit 2016"

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy, że podczas drugiego dnia międzynarodowej konferencji "Bioinnovation International Summit 2016", jednym z prelegentów oraz uczestnikiem panelu dyskusyjnego w bloku kończącym konferencję i koncentrującym się na perspektywach rozwoju Bio-Biznesu będzie Mateusz M. Woźniak z NOVATORIUS. Podzieli się on z uczestnikami wydarzenia swoim praktycznym doświadczeniem oraz konkluzjami w zakresie wyzwań prawnych występujących w procesach komercjalizacji wyników badań. 

Przypominamy, że międzynarodowa konferencja Bioinnovation International Summit 2016 odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 roku (czwartek, piątek) w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3. Wydarzenie skierowane jest do specjalistów, ekspertów, naukowców (w tym studentów i doktorantów), centrów transferu technologii, inwestorów oraz przedstawicieli przemysłu Life Science. 

Szczegółowe informacje, program oraz warunki uczestnictwa w konferencji dostępne są na www.bioinnovation.pl.

Jako ciekawostkę możemy wskazać, że Mateusz M. Woźniak był uczestnikiem wcześniejszej edycji konferencji w 2010 roku. Co więcej sprawozdanie z 4-tej edycji konferencji jego autorstwa zostało opublikowane w roczniku "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" (vol. IX z 2011 roku, str. 247-255), wydawanego przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowani mogą zapoznać się ze sprawozdaniem w wersji elektronicznej pod tym linkiem.  

NOVATORIUS jest Patronem Wspierającym tegorocznej edycji konferencji.

Serdecznie zapraszamy

 

NOVATORIUS Patronem Wspierającym międzynarodowej konferencji "Bioinnovation Intrenational Summit 2016"Miło jest mi poinformować, że NOVATORIUS został Patronem Wspierającym międzynarodowej konferencji "Bioinnovation International Summit 2016".

To dwudniowe wydarzenie skierowane jest do specjalistów, ekspertów, naukowców, centrów transferu technologii, inwestorów oraz  przedstawicieli przemysłu Life Science. Celem konferencji - jak wskazują jej organizatorzy - jest "tworzenie możliwości dla innowacji i współpracy". 

O udziale i wkładzie NOVATORIUS w tegoroczną edycję konferencji poinformujemy niebawem. 

KIEDY: 29-30.09.2016 
GDZIE: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

Więcej informacji o konferencji oraz warunkach uczestnictwa na www.bioinnovation.pl

Serdecznie zapraszamy
NOVATORIUS

Copyright