Kolejna instytucja przyłącza się do walki z nielegalnym e-hazardem


16 września br. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła swoje stanowisko w sprawie pośrednictwa dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie. To kolejna instytucja, która dołącza do walki z nielegalnym e-hazardem. 

Z treści ogłoszonego komunikatu wynika m.in., że dostawcy takich usług przyczyniają się do funkcjonowania gier hazardowych świadczonych za pośrednictwem Internetu. KNF wskazuje przy tym, że umowy zawierane pomiędzy takimi dostawcami a podmiotami urządzającymi gry hazardowe w Internecie mogą być kwalifikowane jako świadome pośredniczenie w transferze  środków płatniczych pochodzących z przestępstw skarbowych związanych z hazardem. KNF jednocześnie wzywa dostawców usług płatniczych do zaprzestania świadczenia usług na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez Internet, co stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa, a także do podjęcia odpowiednich czynności kontrolnych, wprowadzenia rozwiązań zapobiegawczych oraz w przypadku wykrycia nieprawidłowości do podjęcia odpowiednich działań.

Pena treść komunikatu dostępna na stronach KNF.  

 

Copyright