Dofinansowanie ochrony właśności przemysłowej - spotkanie informacyjne PARP


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne, we wtorek 27.09.2016 roku, dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej realizacji (poddziałanie 2.3.4 POIR). Na spotkaniu zaprezentowane zostaną warunki ubiegania się o dofinansowanie, zakres oraz kwoty możliwego dofinansowania, a także zasady prawidłowej realizacji projektu.

Szczegółowe informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj

 

Copyright