Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych już dostępny

W dniu wczorajszym na stronach Ministerstwa Cyfryzacji udostępniony został projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Projektowane zmiany - mocno zmieniające dotychczasowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych - wynikają z wejścia w życie rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (tzw. RODO).

Tekst projektu nowej ustawy dostępny jest tutaj

Projekt będzie jeszcze na pewno ewaluował i podlegał modyfikacjom w trakcie procesu legislacyjnego. Jak licznym i jak daleko idącym, dopiero zobaczymy. Niemniej nowa ustawa o ochronie danych osobowych wraz z nowymi przepisami wykonawczymi powinna wejść w życie najpóźniej w dniu 25 maja 2018 roku (ostateczna data rozpoczęcia stosowania przepisów RODO w całej Unii Europejskiej).

O szczegółach reformy ochrony danych osobowych będziemy informować w oddzielnych tekstach przedstawiając jej założenia oraz najważniejsze zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego systemu ochrony danych osobowych pod rządami polskiej ustawy z 1997 roku. A zmieni się wiele. Ale o tym niebawem.

 

Copyright