Mateusz M. Woźniak prelegentem konferencji "Bioinnovation International Summit 2016"

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy, że podczas drugiego dnia międzynarodowej konferencji "Bioinnovation International Summit 2016", jednym z prelegentów oraz uczestnikiem panelu dyskusyjnego w bloku kończącym konferencję i koncentrującym się na perspektywach rozwoju Bio-Biznesu będzie Mateusz M. Woźniak z NOVATORIUS. Podzieli się on z uczestnikami wydarzenia swoim praktycznym doświadczeniem oraz konkluzjami w zakresie wyzwań prawnych występujących w procesach komercjalizacji wyników badań. 

Przypominamy, że międzynarodowa konferencja Bioinnovation International Summit 2016 odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 roku (czwartek, piątek) w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3. Wydarzenie skierowane jest do specjalistów, ekspertów, naukowców (w tym studentów i doktorantów), centrów transferu technologii, inwestorów oraz przedstawicieli przemysłu Life Science. 

Szczegółowe informacje, program oraz warunki uczestnictwa w konferencji dostępne są na www.bioinnovation.pl.

Jako ciekawostkę możemy wskazać, że Mateusz M. Woźniak był uczestnikiem wcześniejszej edycji konferencji w 2010 roku. Co więcej sprawozdanie z 4-tej edycji konferencji jego autorstwa zostało opublikowane w roczniku "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" (vol. IX z 2011 roku, str. 247-255), wydawanego przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowani mogą zapoznać się ze sprawozdaniem w wersji elektronicznej pod tym linkiem.  

NOVATORIUS jest Patronem Wspierającym tegorocznej edycji konferencji.

Serdecznie zapraszamy

 

Copyright