Pozew za naruszenie prawa do prywatności tytułem publikacji zdjęć małoletniego w mediach społecznośicowych


I stało się. Bomba z opóźnionym zapłonem wybuchła.
Pierwszy pozew pełnoletniego, który pozywa rodziców za naruszenie jego prawa do poszanowania prywatności poprzez rozpowszechnianie w mediach społecznościowych (Facebook) fotografii utrwalających jego osobę (wizerunek) w okresie małoletniości.

18-latka z Austrii (Karyntia) pozwała swoich rodziców za umieszczanie przez nich na Facebook'u "zawstydzających" ją oraz "intymnych" zdjęć ją portretujących z czasów dzieciństwa. Przedmiotem sporu są zdjęcia m.in. portretujące chwile zmiany pieluszki oraz wysadzania na nocnik. Linia obrony opiera się na prawie do upubliczniania fotografii własnego autorstwa/własnej twórczości. 

Proces przez austriackim wymiarem sprawiedliwości rusza w listopadzie. O jego przebiegu i wynikach na pewno będę informował.

Mateusz M. Woźniak
NOVATORIUS

 

Copyright