Zakres usług NOVATORIUS


Doradztwo prawne NOVATORIUS Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii
obejmuje takie dziedziny prawa jak prawo autorskie, prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo nowych technologii prawo ochrony konkurencji i konsumenta, prawo ochrony danych osobowych. W szczególności nasza pomoc może polegać na opracowywaniu, analizowaniu lub opiniowaniu projektów umów, klauzul umownych, oświadczeń, regulaminów, polityk prywatności, sporządzaniu opinii i analiz prawnych, prowadzeniu negocjacji handlowych, prowadzeniu postępowań w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej, consultingu itp.

NOVATORIUS przy współpracy z radcami prawnymi (www.gdansk-kancelaria.plwww.kancelaria-tczew.pl), adwokatami, notariuszami oraz rzecznikami patentowymi zapewnia także kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w dowolnej formie oraz osobom fizycznym. Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców polegać może przede wszystkim na tworzeniu i opiniowaniu umów, windykacji należności, doradztwie prawnym  oraz  występowaniu przed sądami i urzędami, itp.

Usługi szkoleniowe NOVATORIUS Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii obejmują prowadzenie szkoleń lub warsztatów o charakterze otwartym lub dedykowanym w zakresie szeroko pojmowanego prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz procesów komercjalizacji i transferu wiedzy lub technologii. W celu zapoznania się ze szczegółową oferta szkoleń lub skierowania zapytania o możliwość przeprowadzenia szkolenia lub warsztatu dedykowanego, prosimy o kontakt z NOVATORIUS.


Zakres przedmiotowy usług NOVATORIUS obejmuje w szczególności:

Prawo własności intelektualnej:
- prawo autorskie;
- prawa pokrewne;
- prawo własności przemysłowej (patenty, prawa ochronne i prawa z rejestracji, wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe itp.);
- pomoc prawna w zakresie rejestracji znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, oznaczeń geograficznych itp.;
- prawo ochrony konkurencji i konsumenta;
- prawo reklamy;
- ochrona baz danych;
- opracowywanie, analizowanie oraz opiniowanie ram prawnych procesów zarządzania prawami ustanowionymi na wartościach niematerialnych;
- przenoszenie praw majątkowych, udzielanie licencji lub inne udostępnianie praw ustanawianych na wartościach niematerialnych (np: utwór, patent, prawo ograniczone lub z rejestracji, know-how);
- podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie praw twórców, wynalazców, innowatorów lub innych uprawnionych z praw wyłącznych w dowolnym stadium rozwoju wartości niematerialnych;
- podejmowanie działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub zaprzestawanie prowadzenia działań naruszających prawa wyłączne.

Prawo nowych technologii:
- prawa IT (ang. information technology) – prawo przetwarzania informacji w sieciach teleinformatycznych;
- prawo ochrony danych osobowych;
- prawa Internetu – prawa stosunków występujących w kontaktach elektronicznych (m.in. domeny, hosting, zarządzanie serwisami internetowymi, regulaminy, prywatność, handel elektroniczny, prawo właściwe, prawo własności intelektualnej itp.);
- prawa ustanowione na programach komputerowych, systemach i aplikacjach informatycznych  - m.in. licencje, umowy tworzenia, wdrażania, modyfikowania oprogramowania, Umowy utrzymania oprogramowania (ang. SLA, Service Level Agreement), gwarancje itp.

Komercjalizacja i transfer wiedzy lub technologii:
- procesy komercjalizacji, wprowadzania do obrotu lub transferu wiedzy / wyników badań B+R (ang. R+D, Research & Development) / technologii;
- zabezpieczanie wyników prac i badań w procesach B+R oraz w ramach komercjalizacji technologii / produktów, w tym zapewnienie współpracy oraz reprezentację rzeczników patentowych;
- doradztwo prawne w zakresie sposobów i metod przeprowadzenia i prowadzenia procesów komercjalizacji wiedzy / wyników B+R / produktów;
- projektowanie i opiniowanie umów z inwestorami m.in. start-up’ów lub spółek celowych;
- powoływanie, rejestrowanie i doradztwo w zakresie funkcjonowanie spółek celowych, spin-off’ów lub start-up’ów w procesie komercjalizacji wiedzy / wyników B+R / produktów, w tym pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.

Ochrona danych osobowych:
- doradztwo prawne w zakresie prawa ochrony danych osobowych;
- projektowanie i opiniowanie polityk bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;
- doradztwo w zakresie prowadzenia systemów monitoringu wizyjnego, monitoringu pracowniczego itp.

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców - przy współpracy z radcami prawnymi, adwokatami oraz notariuszami:
- prawo cywilne;
- prawo gospodarcze;
- prawo handlowe;
- prawo pracy;
- prawo administracyjne.


Copyright