Dofinansowanie ochrony właśności przemysłowej - spotkanie informacyjne PARP


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne, we wtorek 27.09.2016 roku, dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej realizacji (poddziałanie 2.3.4 POIR). Na spotkaniu zaprezentowane zostaną warunki ubiegania się o dofinansowanie, zakres oraz kwoty możliwego dofinansowania, a także zasady prawidłowej realizacji projektu.

Szczegółowe informacje organizacyjne oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są tutaj

 

Mateusz M. Woźniak prelegentem konferencji "Bioinnovation International Summit 2016"

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informujemy, że podczas drugiego dnia międzynarodowej konferencji "Bioinnovation International Summit 2016", jednym z prelegentów oraz uczestnikiem panelu dyskusyjnego w bloku kończącym konferencję i koncentrującym się na perspektywach rozwoju Bio-Biznesu będzie Mateusz M. Woźniak z NOVATORIUS. Podzieli się on z uczestnikami wydarzenia swoim praktycznym doświadczeniem oraz konkluzjami w zakresie wyzwań prawnych występujących w procesach komercjalizacji wyników badań. 

Przypominamy, że międzynarodowa konferencja Bioinnovation International Summit 2016 odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 roku (czwartek, piątek) w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3. Wydarzenie skierowane jest do specjalistów, ekspertów, naukowców (w tym studentów i doktorantów), centrów transferu technologii, inwestorów oraz przedstawicieli przemysłu Life Science. 

Szczegółowe informacje, program oraz warunki uczestnictwa w konferencji dostępne są na www.bioinnovation.pl.

Jako ciekawostkę możemy wskazać, że Mateusz M. Woźniak był uczestnikiem wcześniejszej edycji konferencji w 2010 roku. Co więcej sprawozdanie z 4-tej edycji konferencji jego autorstwa zostało opublikowane w roczniku "Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego" (vol. IX z 2011 roku, str. 247-255), wydawanego przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowani mogą zapoznać się ze sprawozdaniem w wersji elektronicznej pod tym linkiem.  

NOVATORIUS jest Patronem Wspierającym tegorocznej edycji konferencji.

Serdecznie zapraszamy

 

NOVATORIUS Patronem Wspierającym międzynarodowej konferencji "Bioinnovation Intrenational Summit 2016"Miło jest mi poinformować, że NOVATORIUS został Patronem Wspierającym międzynarodowej konferencji "Bioinnovation International Summit 2016".

To dwudniowe wydarzenie skierowane jest do specjalistów, ekspertów, naukowców, centrów transferu technologii, inwestorów oraz  przedstawicieli przemysłu Life Science. Celem konferencji - jak wskazują jej organizatorzy - jest "tworzenie możliwości dla innowacji i współpracy". 

O udziale i wkładzie NOVATORIUS w tegoroczną edycję konferencji poinformujemy niebawem. 

KIEDY: 29-30.09.2016 
GDZIE: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3

Więcej informacji o konferencji oraz warunkach uczestnictwa na www.bioinnovation.pl

Serdecznie zapraszamy
NOVATORIUS

Organizowanie i zarządzanie przedsięwzięciami biznesowymi - wybrane aspekty prawne IP i nowych technologii


Założyłeś własną działalność gospodarczą lub przystępujesz do realizacji przedsięwzięcia biznesowego? Zastanawiasz się jak zorganizować funkcjonowanie Twojego nowego biznesu lub przedsięwzięcia biznesowego? Chcesz się dowiedzieć jak zorganizować swoją komunikację ze światem zewnętrznym zgodnie z prawem? Chcesz się dowiedzieć jak wysyłać mailing z promocja własnych usług lub towarów bez narażania się na konsekwencje prawne? Interesuje Cię uzyskanie praktycznych informacji dot. zabezpieczania Twoich wartości intelektualnych w kontaktach z kontrahentami dostarczającymi Ci niezbędnych rozwiązań?

Na te oraz inne pytania z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii dot. organizowania lub zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi odpowiemy podczas najbliższej prelekcji organizowanej wspólnie ze Srefa Startup Gdynia pt. "Organizowanie i zarządzanie przedsięwzięciami biznesowymi - wybrane aspekty prawne dot. własności intelektualnej i nowych technologii"

Czytaj więcej...

DODATKOWY TERMIN KONSULTACJI "Social media dla małych przedsiębiorców - aspekty prawne"


Ze względu na duże zainteresowanie konsultacjami z zakresu prawa w social mediach oraz dużą ilością nadesłanych zgłoszeń wraz z
 Strefą Startup Gdynia utworzyliśmy dodatkowy termin konsultacji:

20.04 (środa) w godzinach 14:30-16:30 - rejestracja już w toku!

Na konsultacje można zapisać się tutaj

Strona wydarzenia na FB.

Zapraszam serdecznie

Mateusz M. Woźniak
NOVATORIUS

Copyright