Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych już dostępny

W dniu wczorajszym na stronach Ministerstwa Cyfryzacji udostępniony został projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Projektowane zmiany - mocno zmieniające dotychczasowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych - wynikają z wejścia w życie rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (tzw. RODO).

Tekst projektu nowej ustawy dostępny jest tutaj

Projekt będzie jeszcze na pewno ewaluował i podlegał modyfikacjom w trakcie procesu legislacyjnego. Jak licznym i jak daleko idącym, dopiero zobaczymy. Niemniej nowa ustawa o ochronie danych osobowych wraz z nowymi przepisami wykonawczymi powinna wejść w życie najpóźniej w dniu 25 maja 2018 roku (ostateczna data rozpoczęcia stosowania przepisów RODO w całej Unii Europejskiej).

O szczegółach reformy ochrony danych osobowych będziemy informować w oddzielnych tekstach przedstawiając jej założenia oraz najważniejsze zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego systemu ochrony danych osobowych pod rządami polskiej ustawy z 1997 roku. A zmieni się wiele. Ale o tym niebawem.

 

Warsztat "Prawo dla Kreatywnych - Grafika" - 16.11.2016 w PPNT Gdynia


Gorąco polecam bardzo ciekawe wydarzenie otwierające nowy cykl spotkań dla przedstawicieli sektora kreatywnego organizowane przez PPNT Gdynia - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej oraz Centrum Designu Gdynia - "Prawo dla Kreatywnych".

Na początek coś dla adeptów oraz czynnie udzielających się w zakresie GRAFIKI. Będzie o fontach, ilustracjach, logotypach, prawie autorskim, znakach towarowych itd. 

Liczba miejsc ograniczona ! Polecam się spieszyć z rezerwacją terminu i zapisami.

Szczegółowe informacje i zapisy na www.roip.evenea.pl.

Mateusz M. Woźniak

Stosunki prawne w Internecie - szkolenie 19|10|2016 PPNT GdyniaWykorzystanie Internetu (zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie) łączy się z koniecznością podejmowania decyzji o prawnych konsekwencjach. Niewiedza w zakresie przepisów regulujących stosunki prawne w Internecie nie uwalnia nas od odpowiedzialności z tytułu naruszeń. Jeżeli świadczysz usługi drogą elektroniczną i nie wiesz jak się połapać w gąszczu obowiązujących przepisów, jeżeli korzystasz na co dzień z mediów społecznościowych albo chciałbyś się w końcu dowiedzieć jak to jest z prywatnością w Internecie to najbliższe spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej we współpracy z NOVATORIUS jest dla Ciebie.
 

Czytaj więcej...

Pozew za naruszenie prawa do prywatności tytułem publikacji zdjęć małoletniego w mediach społecznośicowych


I stało się. Bomba z opóźnionym zapłonem wybuchła.
Pierwszy pozew pełnoletniego, który pozywa rodziców za naruszenie jego prawa do poszanowania prywatności poprzez rozpowszechnianie w mediach społecznościowych (Facebook) fotografii utrwalających jego osobę (wizerunek) w okresie małoletniości.

18-latka z Austrii (Karyntia) pozwała swoich rodziców za umieszczanie przez nich na Facebook'u "zawstydzających" ją oraz "intymnych" zdjęć ją portretujących z czasów dzieciństwa. Przedmiotem sporu są zdjęcia m.in. portretujące chwile zmiany pieluszki oraz wysadzania na nocnik. Linia obrony opiera się na prawie do upubliczniania fotografii własnego autorstwa/własnej twórczości. 

Proces przez austriackim wymiarem sprawiedliwości rusza w listopadzie. O jego przebiegu i wynikach na pewno będę informował.

Mateusz M. Woźniak
NOVATORIUS

 

Kolejna instytucja przyłącza się do walki z nielegalnym e-hazardem


16 września br. Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła swoje stanowisko w sprawie pośrednictwa dostawców usług płatniczych w płatnościach za udział w grach hazardowych organizowanych w Internecie. To kolejna instytucja, która dołącza do walki z nielegalnym e-hazardem. 

Z treści ogłoszonego komunikatu wynika m.in., że dostawcy takich usług przyczyniają się do funkcjonowania gier hazardowych świadczonych za pośrednictwem Internetu. KNF wskazuje przy tym, że umowy zawierane pomiędzy takimi dostawcami a podmiotami urządzającymi gry hazardowe w Internecie mogą być kwalifikowane jako świadome pośredniczenie w transferze  środków płatniczych pochodzących z przestępstw skarbowych związanych z hazardem. KNF jednocześnie wzywa dostawców usług płatniczych do zaprzestania świadczenia usług na rzecz podmiotów nielegalnie urządzających gry hazardowe przez Internet, co stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa, a także do podjęcia odpowiednich czynności kontrolnych, wprowadzenia rozwiązań zapobiegawczych oraz w przypadku wykrycia nieprawidłowości do podjęcia odpowiednich działań.

Pena treść komunikatu dostępna na stronach KNF.  

 

Copyright