Konferencja "Nauka i biznes - wzajemne inspiracje""

W dniu 5 lutego br. przedstawiciel Centrum PWINT - Mateusz Woźniak wziął udział w konferencji "Nauka i biznes - wzajemne inspiracje" zorganizowanej w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni przez INVESTIN oraz Fundację Zaawansowanych Technologii. Konferencja była wydarzeniem podsumowującym projekt "POMORSKI ŚWIAT INNOWACJI - program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach". Program konferencji obejmował prezentacje innowacji opracowanych przez pracowników naukowych oraz przedsiębiorców biorących udział w programie oraz wystąpienia przedstawicieli świata nauki oraz biznesu dotyczące szeroko rozumianej współpracy tych dwóch środowisk. Szczegółowy program konferencji dostępny jest poprzez link zamieszczony powyżej lub pod adresem http://issuu.com/investin/docs/konferencja_nauka_i_biznes.

Odtwarzanie audycji radiowych w lokalu przedsiębiorcy a obowiązek uiszczania opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Co do zasady, z publicznym odtwarzaniem audycji radiowych przez przedsiębiorców w ich lokalach usługowych lub biurowych łączy się ustawowy obowiązek zawarcia z odpowiednią organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi umowy licencyjnej oraz obowiązek ponoszenia określonych opłat na rzecz twórców lub artystów wykonawców. Od zasady tej istnieją jednak pewne wyjątki. W jakich zatem sytuacjach przedsiębiorca zwolniony jest z zawierania np. z ZAiKSem lub SAWP odpowiednich umów i wnoszenia do tych organizacji opłat na rzecz twórców oraz autystów wykonawców. Kiedy przedsiębiorca nie musi obawiać się wizyt kontrolerów np. ZAiKSu i spać spokojnie, jednocześnie słuchając w trakcie pracy swojej ulubionej stacji radiowej?

Czytaj więcej...

Witamy na stronie www Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii (Centrum PWINT)

Centrum PWINT to odpowiedź na stale zwiększające się zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi doradztwa prawnego oraz usługi szkoleniowe w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii.

Centrum PWINT oferuje usługi polegające m.in na opracowywaniu, analizowaniu lub opiniowaniu projektów umów, regulaminów, sporządzaniu opinii i analiz prawnych, prowadzeniu negocjacji handlowych, prowadzeniu postępowań w zakresie naruszenia praw własności intelektualnej oraz prowadzeniu szkoleń i warsztatów.

Zespół Centrum PWINT składa się ze specjalistów posiadających długoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa własności intelektualnej i nowych technologii, zarówno małych i dużych podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Obok świadczenia typowych usług doradczych i szkoleniowych Centrum PWINT stawia sobie również za cel, propagowanie wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących własności intelektualnej oraz nowych technologii. Zapraszamy do zapoznania się z treścią strony Centrum PWINT oraz jej regularnego odwiedzania. W dziale "AKTUALNOŚCI" publikowane będą informacje na temat różnych zagadnień z zakresu działalności Centrum PWINT. Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz uzyskacie nową wiedzę przydatną w życiu codziennym.

Z ukłonami

Centrum PWINT

Copyright