Nowa publikacja Mateusza M. Woźniaka dot. pracowniczej własności intelektualnej

Z lekkim opóźnieniem, niemniej z wielką przyjemnością, informujemy, że w połowie września ukazała się na rynku publikacja zbiorowa pod redakcją prof. Sanny Wolk oraz mgra. Kacpra Szkaleja z Uppsala University Faculty of Law pt. "Employees' Intellectual Property Rights" (ISBN: 9789041159724, Pages: 784), w której Mateusz M. Woźniak (NOVATORIUS) jest autorem rozdziału dot. uregulowań prawnych tzw. pracowniczej własności intelektualnej w prawie polskim.

Niniejsza publikacja z zakresu prawa komparatystycznego opisuje i analizuje regulacje prawne 33 jurysdykcji z całego świata (Europa, Azja, Oceania, kontynenty amerykańskie - Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa) w zakresie nabywania przez pracodawców praw do przedmiotów ochrony prawa własności intelektualnej wytwarzanych przez pracowników.

Publikacja wydana została nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer (Wolters Kluwer Law & Business) przy współpracy z International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI).

Szczegółowe informacje na temat publikacji znajdują się na http://www.wklawbusiness.com/…/…/hardcover-item-1-904115972x

Zapraszamy do lektury

 

Szkolenie "Spory o wzory" 20.10.2015, PPNT Gdynia

Rejestracja wzoru przemysłowego nadaje uprawnionemu prawo do wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy i zawodowy na określonym terytorium. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której monopol ten zostaje naruszony. Warto wiedzieć, jaki jest zakres udzielanych praw wyłącznych, aby uniknąć ewentualnych naruszeń. Jeśli doszło już do sporu, strony mają różne możliwości działania. Praw do własności przemysłowej najlepiej dochodzić polubownie, a jeśli nie jest to możliwe, pozostaje droga postępowania sądowego.

Kiedy i w jaki sposób można dochodzić swoich praw z rejestracji wzoru przemysłowego? Jakie sankcje grożą w przypadku naruszenia? Jak się bronić w przypadku sporu? Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź podczas najbliższego szkolenia organizowanego przez Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej pt. "SPORY O WZORY"

Szkolenie poprowadzą rzecznicy patentowi z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz rejestracyjny dostępne na www.roip.evenea.pl

KIEDY:   20.10.2015 (wtorek), godz. 10:00-13.00
GDZIE:   PPNT Gdynia, budynek III, sala D
WSTĘP:  wolny, wymagana rejestracja: www.roip.evenea.pl

Zachęcamy do Uczestnictwa

Zespół NOVATORIUS

 

Wystawa "... FORGOTTEN BY WORLD"

 

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wydarzenie wspierające szlachetny cel - zbiórkę pieniędzy na leczenie dzieci ze Wschodniej Ukrainy, które ucierpiały w ramach prowadzonych tam działań wojennych.

Szczegółowe informacje na temat wernisażu wystawy fotograficznej "... FORGOTTEN BY WORLD", towarzyszącej wystawie gali charytatywnej oraz form wsparcia tego szlachetnego celu znajdują się na:

http://www.forgottenbyworld.com

oraz

https://www.facebook.com/Forgotten-By-World-483495718489969/timeline

Prosimy o wsparcie i rozpowszechnianie informacji o akcji charytatywnej i wydarzeniu

Zespół NOVATORIUS

 

Konsultacje projektu rozporządzenia dot. wspracia na Otwarte innowacje w ramach POIR 2014-2020

"Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia ws. udzielania pomocy na Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach Programu Innowacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do dnia 16 września 2015 r.

Przygotowane przez MG rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocyw ramach działania 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Jest ono podstawą do uruchomienia unijnych środków dla przedsiębiorców w obszarze, za który odpowiada ministerstwo Gospodarki.

Czytaj więcej...

Copyright