Szkolenie "Spory o wzory" 20.10.2015, PPNT Gdynia

Rejestracja wzoru przemysłowego nadaje uprawnionemu prawo do wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy i zawodowy na określonym terytorium. Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, w której monopol ten zostaje naruszony. Warto wiedzieć, jaki jest zakres udzielanych praw wyłącznych, aby uniknąć ewentualnych naruszeń. Jeśli doszło już do sporu, strony mają różne możliwości działania. Praw do własności przemysłowej najlepiej dochodzić polubownie, a jeśli nie jest to możliwe, pozostaje droga postępowania sądowego.

Kiedy i w jaki sposób można dochodzić swoich praw z rejestracji wzoru przemysłowego? Jakie sankcje grożą w przypadku naruszenia? Jak się bronić w przypadku sporu? Na te i inne pytania uzyskają Państwo odpowiedź podczas najbliższego szkolenia organizowanego przez Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej pt. "SPORY O WZORY"

Szkolenie poprowadzą rzecznicy patentowi z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

Szczegółowy program szkolenia oraz formularz rejestracyjny dostępne na www.roip.evenea.pl

KIEDY:   20.10.2015 (wtorek), godz. 10:00-13.00
GDZIE:   PPNT Gdynia, budynek III, sala D
WSTĘP:  wolny, wymagana rejestracja: www.roip.evenea.pl

Zachęcamy do Uczestnictwa

Zespół NOVATORIUS

 

Copyright