Nowa publikacja Mateusza M. Woźniaka dot. pracowniczej własności intelektualnej

Z lekkim opóźnieniem, niemniej z wielką przyjemnością, informujemy, że w połowie września ukazała się na rynku publikacja zbiorowa pod redakcją prof. Sanny Wolk oraz mgra. Kacpra Szkaleja z Uppsala University Faculty of Law pt. "Employees' Intellectual Property Rights" (ISBN: 9789041159724, Pages: 784), w której Mateusz M. Woźniak (NOVATORIUS) jest autorem rozdziału dot. uregulowań prawnych tzw. pracowniczej własności intelektualnej w prawie polskim.

Niniejsza publikacja z zakresu prawa komparatystycznego opisuje i analizuje regulacje prawne 33 jurysdykcji z całego świata (Europa, Azja, Oceania, kontynenty amerykańskie - Ameryka Północna, Ameryka Środkowa i Ameryka Południowa) w zakresie nabywania przez pracodawców praw do przedmiotów ochrony prawa własności intelektualnej wytwarzanych przez pracowników.

Publikacja wydana została nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer (Wolters Kluwer Law & Business) przy współpracy z International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI).

Szczegółowe informacje na temat publikacji znajdują się na http://www.wklawbusiness.com/…/…/hardcover-item-1-904115972x

Zapraszamy do lektury

 

Copyright