„Liderzy w sektorze kosmicznym” - program stypendialny Międzynarodowej Federacji Astronautycznej

Międzynarodowa Federacja Astronautyczna (International Astronautical Federation, IAF) zaprasza młodych naukowców i profesjonalistów interesujących się astronautyką do ubiegania się o uzyskanie stypendiów, które umożliwiają udział w przyszłorocznym Międzynarodowym Kongresie Astronautycznym. Kongres, stanowiący jedno z najważniejszych światowych wydarzeń w dziedzinie astronautyki, odbędzie się w dniach od 12 do 16 października 2015 r. w Jerozolimie.

Czytaj więcej...

Harmonogram konkursów NCBR w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wstępny harmonogram naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach 17 programów i działań finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 - 2020.

Ogólne informacje na temat 17 programów i działań uruchomionych w 2015 roku znajdują się pod adresem: http://ncbir.gov.pl/aktualnosci/art,3119,ncbr-oglosilo-harmonogram-konkursow-w-2015-roku.html.

Szczegółowy harmonogram naboru wniosków dostępny jest pod adresem: http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

 

PARP - Działające w Polsce klastry naturalnym środowiskiem proinnowacyjnym

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014 r.”, klastry* są naturalnym środowiskiem proinnowacyjnym.

Badanie PARP, przeprowadzone na 35 polskich klastrach charakteryzujących się zaawansowanym poziomem rozwoju wykazało, że stanowią one kluczowy instrument podnoszenia innowacyjności gospodarki krajowej, jak również gospodarek regionalnych. Badanie wykazało, że odsetek przedsiębiorstw nim objętych, które wdrożyły innowacje stanowi odsetek 58% ogółu przedsiębiorstw, dla prawie 40% przedsiębiorstw klaster stanowił instytucję pomocną we wdrażaniu innowacji, natomiast dla 8% takie zaangażowanie klastra okazało się bardzo pomocne.

Więcej informacji na http://www.paiz.gov.pl/index/?id=99701e768d9a09b314e43a1d9e3e9dfa#63

* Klaster - skupisko firm o podobnym profilu działalności, funkcjonujące na określonym obszarze geograficznym (za PARP)

 

"Polski Most Krzemowy" - PARP przedłuża termin naboru wniosków

Jeszcze do 15 grudnia 2014 roku (poniedziałek) do godz. 16:30 można składać wnioski do PARP w ramach projektu "Polski Most Krzemowy", oferującego firmom z branży nowych technologii wsparcie ze środków UE na rozwój swojej działalności na rynku USA.

Celem projektu jest umożliwienie firmom dostępu do finansowania zewnętrznego oraz nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, inwestorami oraz doradcami działającymi w Dolinie Krzemowej w USA.

Czytaj więcej...

Przypomnienie - ostatni warsztat z cyklu "Jak chronić własność intelektualną - przewodnik dla początkującego przedsiębiorcy vol. 3"

Przypominamy o jutrzejszym warsztacie Centrum PWINT i Strefy Startup Gdynia z cyklu "Jak chronić własność intelektualną - przewodnik dla początkującego przedsiębiorcy vol. 3" (18.11.2014 PPNT Gdynia, Centrum Konferencyjne, sala F/H). Wydarzenie realizujemy w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2014.

Czytaj więcej...

Copyright