PARP - Działające w Polsce klastry naturalnym środowiskiem proinnowacyjnym

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014 r.”, klastry* są naturalnym środowiskiem proinnowacyjnym.

Badanie PARP, przeprowadzone na 35 polskich klastrach charakteryzujących się zaawansowanym poziomem rozwoju wykazało, że stanowią one kluczowy instrument podnoszenia innowacyjności gospodarki krajowej, jak również gospodarek regionalnych. Badanie wykazało, że odsetek przedsiębiorstw nim objętych, które wdrożyły innowacje stanowi odsetek 58% ogółu przedsiębiorstw, dla prawie 40% przedsiębiorstw klaster stanowił instytucję pomocną we wdrażaniu innowacji, natomiast dla 8% takie zaangażowanie klastra okazało się bardzo pomocne.

Więcej informacji na http://www.paiz.gov.pl/index/?id=99701e768d9a09b314e43a1d9e3e9dfa#63

* Klaster - skupisko firm o podobnym profilu działalności, funkcjonujące na określonym obszarze geograficznym (za PARP)

 

Copyright