SPOTKANIE INFORMACYJNE PARP DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW PODDZIAŁANIA 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako organizator wydarzenia, zaprasza potencjalnych wnioskodawców poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej" na spotkanie informacyjne, na którym omówione zostaną:

1) zasady ubiegania się i otrzymania wsparcia na uzyskanie lub realizację ochrony własności przemysłowej poza granicami RP w poddziałaniu 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej";
2) sposoby wypełniania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu LSI;
3) zasady wynikające z umowy o dofinansowanie, mające wpływ na prawidłową realizację projektu.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ww. poddziałaniu prowadzony jest w okresie od 22.10.2015 do 31.03.2016 roku.

KIEDY: 09.12.2015r., godz. 9:30-13:00
GDZIE: Centrum Szkoleniowe Chmielna, ul. Chmielna 132/134, Warszawa
UDZIAŁ: bezpłatny, wymagane wcześniejsze zgłoszenie, ograniczona liczba miejsc

Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na: http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3-4-po-ir-09-12-2015-r-warszawa

 

 

Copyright