Prawo pracownika do prywatności w miejscu pracy - orzeczenie ETPCz w Strasburgu w sprawie BĂRBULESCU v. RUMUNII


Najnowsze orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 12 stycznia 2016 roku (sprawa nr 61496/08, BĂRBULESCU v. RUMUNII) uznaje za zgodne z prawem prowadzenie przez pracodawcę monitoringu pracownika w zakresie przeglądania jego wiadomości wysyłanych za pośrednictwem komunikatora internetowego ze sprzętu służbowego w godzinach pracy.

Treść orzeczenia wraz z ocenianym stanem faktycznym w języku angielskim dostępna jest tutaj.

 

Copyright