EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO) - zmiana nazwy OHIM i obniżenie opłat


Z dniem 23 marca 2016 roku wejdzie wżycie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie znaków towarowych i wzorów [pełna nazwa dokumentu: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego], które zmienia nazwę Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) na Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office, EUIPO).

Wraz ze zmianą nazwy Urzędu zmianie ulegnie także dotychczasowe nazewnictwo wspólnotowych znaków towarowych. Od 23 marca 2016 roku przeistaczają się one w znaki towarowe UE.

Rozporządzenie od 23 marca wprowadza także zmiany w wysokości opłat przez OHIM (EUIPO). Co ważne ulegają one obniżeniu, zatem będą bardziej przystępne dla podmiotów rozważających ubieganie się o ochronę lub przedłużających już udzielone prawo wyłączne.

Komunikat OHIM w tej sprawie dostępny jest tutaj.

 

Copyright