Własność intelektualna w umowach - bezpłatne konsultacje w ROIP w PPNT


W związku z dużym zainteresowaniem tematyką poprzedniej edycji konsultacji, wraz z Regionalnym Ośrodkiem Informacji Patentowej w PPNT Gdynia zapraszamy w najbliższą środę 27 maja na kolejne konsultacje prawne w zakresie przygotowania umów, których przedmiotem jest własność intelektualna.

Konsultacje skierowane są do wszystkich, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej spotykają się z problematyką zarządzania własnością intelektualną oraz koniecznością uregulowania kwestii z nią związanych w formie umowy. Przykładowe umowy, które mogą być przedmiotem doradztwa to umowy o zachowaniu poufności, prawnoautorskie, licencyjne i dotyczące cesji praw do własności przemysłowej.

Jak zabezpieczyć w umowie własność intelektualną przed jej nieuczciwym wykorzystaniem przez potencjalnych kontrahentów, inwestorów, wykonawców? Jak skutecznie nabyć prawa do korzystania lub rozporządzania pracami zleconymi osobom trzecim? Co powinny zawierać umowy, których przedmiotem są dobra chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem ochrony baz danych lub przepisami dotyczącymi tajemnicy przedsiębiorstwa?

Na te i podobne pytania dotyczące konstruowania umów z zakresu prawa własności intelektualnej będzie można uzyskać odpowiedź w trakcie spotkania z Panem Mateuszem Woźniakiem - ekspertem ds. prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Konsultacje odbędą się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej w PPNT Gdynia. Konsultacje są bezpłatne.

KIEDY: 27.05.2015r. (środa), godz. 10:40-16.00
WSTĘP I ZAPISY: bezpłatnie, obowiązkowa rejestracja na konkretne godziny: http://www.roipkonsultacje.evenea.pl
GDZIE: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Budynek III (Centrum Konferencyjne), biuro H128.

Wraz z ROIP serdecznie zapraszam

Mateusz M. Woźniak
Centrum PWINT

Copyright