Zastrzeżenie firmy / nazwy przedsiębiorstwa – czyli co i jak można zastrzegać? Ile to kosztuje? (cz. I)

Każdy przedsiębiorca posiada identyfikujące go oznaczenie. Przede wszystkim każdy przedsiębiorca ma „firmę”. Nie chodzi tutaj jednak o powszechne znaczenie tego słowa, a o oznaczenie przedsiębiorcy. Może także w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej posługiwać się „nazwą przedsiębiorstwa”.

Czy można zatem ubiegać się o ochronę oznaczenia przedsiębiorcy zarówno w formie firmy i nazwy przedsiębiorstwa, czy tylko jednego z tych oznaczeń? W jaki sposób uzyskać ochronę takiego oznaczenia? Jakie wiążą się z tym koszty? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej oraz w kolejnych częściach tego artykułu. Zapraszam do lektury.

Firma

Każdy przedsiębiorca zgodnie z wymogami przepisów prawa działa pod firmą. Firma przedsiębiorcy wpisywana jest zawsze do właściwych rejestrów, w kształcie i formie określonej we wniosku rejestracyjnym przedsiębiorcy. Pamiętać trzeba, aby w momencie tworzenia własnej firmy mieć na uwadze, aby firma odróżniała się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz nie powodowała możliwości wprowadzania w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, czy źródeł zaopatrzenia.

Osoba fizyczna

Firmą przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jest jej imię i nazwisko, przy czym firma może ponadto zawierać inne określenia np. pseudonim, określenia wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce prowadzenia działalności lub inne dowolne obrane określenia (np. określenia podmiotowe lub fantazyjne). Przykładem firmy osoby fizycznej może być „Centrum Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii Mateusz Woźniak”.

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może posługiwać się skrótem swojej firmy. Skrót firmy musi być jednak ujawniony w rejestrze.  Przykładem takiego skrótu firmy osoby fizycznej może być „Centrum PWINT” .

Osoba prawna

Firmą przedsiębiorcy będącego osobą prawną jest nazwa osoby prawnej, przy czym w firmie musi być ujawniona forma prawna osoby prawnej np.: „ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Nazwa osoby prawnej, podobnie jak firma osoby fizycznej, może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę, inne określenia dowolnie obrane np. „Przedsiębiorstwo Usługowe ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W firmie osoby prawnej mogą występować nazwiska lub pseudonimy osób fizycznych, o ile służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy, przy czym zawsze należy uzyskać zgodę takiej osoby na użycie w firmie jej nazwiska lub pseudonimu. Co ważne, zgoda taka wymaga formy pisemnej.

Podobnie jak osoby fizyczne, osoby prawne mogą posługiwać się skrótem firmy, który również powinien być ujawniony w odpowiednim rejestrze. Do spółek kapitałowych i osobowych określonych w Kodeksie Spółek Handlowych możliwość posługiwania się skrótem firmy ograniczona została de facto do skrótu oznaczenia formy prawnej osoby prawnej np.: "ABC sp. z o.o.”, "ABC S.A." itp.

Nazwa przedsiębiorstwa

Nazwa przedsiębiorstwa w odróżnieniu od firmy przedsiębiorcy związana jest nie z osobą przedsiębiorcy, ale z przedsiębiorstwem, czyli zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Nazwa przedsiębiorstwa jest przy tym oznaczeniem indywidualizującym przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnioną część lub części, którego przedsiębiorca używa w obrocie gospodarczym w celach związanych z identyfikacją rynkową. Nazwa przedsiębiorstwa może zatem przybierać różne formy. Może być tożsama z firmą przedsiębiorcy, jej skrótem lub szczególnym jej członem, w tym w szczególności oznaczeniem fantazyjnym np. „ABC” w przypadku „Przedsiębiorstwa Usługowego ABC Sp. z o.o.”. Może być też marką towaru lub towarów, którą posługuje się przedsiębiorca, nazwą opatentowanego wynalazku itp. Nazwa przedsiębiorstwa może również mieć formę różnych charakterystycznych symboli lub nazw własnych, nadanych przez przedsiębiorcę.

Co ważne, nazwa przedsiębiorstwa nie wymaga zarejestrowania w żadnym rejestrze. Jak wyżej wskazałem, może się składać z oznaczeń podlegających rejestracji (np. w przypadku firmy) ale nie musi.

W kolejnej części tego artykułu znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania co można zastrzec, jak tego dokonać i ile to wszystko może kosztować.

Zapraszam do dalszej lektury niebawem !!

Copyright